Redakčný systém Master_CMS

Softvér Master_CMS predstavuje jadro väčšiny našich webových projektov realizovaných na internete alebo vo vnútropodnikových sieťach. Predstavuje základný rámec aplikácie, ktorého štruktúra a funkčnosť vychádza z dlhoročných skúseností tvorcov a praktických potrieb zákazníkov.

Obsah web stránky

Obsahová časť stránky je zabezpečená doplnkovými komponentami. Komponenty sú programovo oddelené od základného systému, čím je zabezpečená nezávislosť jednotlivých implementácií pri zachovaní možnosti aktualizácií na novšie verzie.

komponenty

Štandardné komponenty

Štandardné komponenty

Hotové nádstavbové súčasti, ktoré slúžia na rozšírenie funkcionalít web stránky. 

V štandardnej ponuke je napríklad modul CMS na správu obsahu stránky, modu internetového obchodu, modul fotogalérie a ďaľšie špecializované moduly.viac

Zákazkové komponenty

Zákazkové komponenty

Nádstavbové súčasti programované podľa špecifických požiadaviek klientov.

Vďaka pružnému objektovému modelu a vsavaným funkciám je možné do našich webových aplikácií pomerne jednoducho a efektívne doprogramovať nové neštandardné funkcionality na objednávku.

Verejné a administračné rozhranie

Master_CMS obsahuje okrem verejného obsahu (tzv. front page) aj administračné rozhranie, ktoré poskytuje prehľad o inštalovaných komponentoch, moduloch, nastaveniach systému, registrovaných užívateľoch a pod.

Verejné a administračné rozhranie

Používatelia

Možnosť registrácie používateľov, evidencie základných kontaktných a osobných údajov. Triedenie používateľov do hierarchicky odlíšených skupín.

Prístupové práva

Systém pristupuje individuálne ku každému návštevníkovi stránky. Eviduje a prideľuje prístupové práva ku každému komponentu a modulu pre jednotlivých užívateľov alebo skupiny užívateľov.

Technické požiadavky

Pre inštaláciu softvéru Master_CMS je potrebný server konfigurácie LAMP (Linux, Apache, MySql a PHP). Dlhoročne máme dobré skúsenosti s webhostingom OPTIMUM Linux od spoločnosti WebHouse, s.r.o.

Ceny a licencovanie

Softvér Master_CMS sa predáva formou užívateľskej licencie platnej po dobu jedného roka. Štandardne licencia zahŕňa okrem práva na používanie softvéru (aj na komerčné účely)

  • nárok na najnovšiu verziu softvéru Master_CMS a modulov,
  • prístup k správcovskému rozhraniu modulov,
  • 5 hodín programátorských alebo grafických prác na stránke.

Ak máte záujem o ponuku na vytvorenie web stránky, kontaktujte nás prosím. Vypracujeme Vám individuálnu ponuku s plánom rozsahu prác.viac

Aktuality

Nová verzia redakčného systému

Master_CMS 8 vychádza v Januári 2018.

 viac

Nová verzia redakčného systému

Často kladené otázky

Odpovedáme verejne na časté otázky našich zákazníkov a záujemcov o webové stránky.viac