Čo je redakčný systém?

Redakčný systém je zaužívaný preklad anglickej skratky CMS - Content management system.

 

Jedná sa o softvér, ktorý poskytuje možnosti riadenia obsahu internetovej web stránky prostredníctvom správcovského rozhrania. Typickým znakom je možnosť vytvárania, organizovania a publikovania článkov.

 

Zjednodušene sa jedná o internetovú stránku v ktorej si vie priamo zákazník dopĺňať, upravovať a mazať texty, alebo obrázky.